Римски щори

Изящество, неподвластно на времето…

Римските щори могат да бъдат акцент, допълнение или част от цялостния съвременен интериор и във всяка от тези роли да му придават артистичност и изящество. Съвременните римски щори се изработват от красиви платове в разнообразна ценова гама и лесни за употреба механизми. При вдигане на щората, платът се надипля до определената позиция. Стандартно римските щори се изработват с ръчно управление. За Ваше улеснение Плезир Пласт предлага електрозадвижване, което отговаря на изискванията за детска безопасност и удължава живота на Вашите щори.